A A+
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2020 HÌNH THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
[ Ngày đăng: 06/07/2020 10:30:32, lượt xem: 1009 ]

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2020  HÌNH THỨC VỪA HỌC VỪA LÀM TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ 

 

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 55
Tổng lượt truy cập: 6966712
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }