A A+
Thông báo Tuyển sinh liên kết Đào tạo Đại học 2013
[ Ngày đăng: 18/03/2013 2:09:02 SA, lượt xem: 5132 ]

                 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Số: 40 TB-CĐSP                                                 Đông Hà, ngày 11 tháng 3 năm  2013

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên kết đào tạo Đại học

 

Được sự cho phép của UBND Tỉnh, Trường CĐSP Quảng Trị sẽ liên kết với các đơn vị để đào tạo Đại học Từ xa, Liên thông theo hình thức Vừa làm, Vừa học ở các ngành học.

 

1. Liên kết với các đơn vị:

- Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Huế để đào tạo đại học ở tất cả các chuyên ngành Sư phạm từ trình độ Cao đẳng Sư phạm lên Đại học Sư phạm (Những người vừa mới tốt ngiệp Cao đẳng Sư phạm ở các ngành học được học liên thông lên Đại học cùng chuyên ngành);

- Liên kết với Trung tâm đào tạo Từ xa Đại học Huế để đào tạo đại học ở tất cả các chuyên ngành Sư phạm và ngoài Sư phạm như: Luật, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán từ trình độ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học;

- Liên kết với Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng đào tạo Đại học Từ xa ở các chuyên ngành Tiếng Anh (Đã tốt nghiệp Đại học, học tiếp Bằng 2, học qua mạng), Ngân hàng, Kế toán (Đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành đào tạo);

- Liên kết với Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng để đào tạo các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh thương mại từ trình độ Cao đẳng lên Đại học;

- Liên kết với Trường Đại học Văn hoá Hà Nội để đào tạo các chuyên ngành Việt Nam học (Văn hoá du lịch), Thư viện thông tin từ trình độ THPT, Trung cấp lên Đại học;

2. Đối tượng đào tạo:

Những người đã tốt nghiệp các trình độ tương ứng theo yêu cầu của các chuyên ngành nêu trên.

3. Hình thức đào tạo không tập trung, cụ thể:

- Các lớp đào tạo Hệ Đại học Từ xa: Học vào thời gian hè 03 tuần đối với các chuyên ngành Sư phạm, học vào một số ngày thứ bảy, chủ nhật đối với các chuyên ngành ngoài Sư phạm;

- Các lớp đào tạo Hệ Liên thông Vừa làm, Vừa học:

+ Đối với các lớp liên kết với trường Đại học Sư phạm Huế: Học vào thời gian hè;

+ Đối với các lớp liên kết với các cơ sở khác: Sẽ thống nhất hình thức đào tạo sau khi lớp học được tổ chức;

4. Thời gian đào tạo: Trên cơ sở Quy chế đào tạo, tùy theo trình độ của người học ở mỗi chuyên ngành để ấn định thời gian đào tạo .

5. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30-6-2013;

- Chuyên ngành nào tuyển đủ chỉ tiêu theo yêu cầu, có thể tổ chức tuyển sinh sớm hơn;

- Riêng hồ sơ Hệ đào tạo Đại học Từ xa thời gian thu kéo dài đến ngày 30-7-2013;

Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp tại: Khoa Bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, Trường CĐSP Quảng Trị;

ĐT:(053) 586 059;  DĐ: 0979476509, 0977 117 019;

Website: http://www.qtttc.edu.vn

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                               (Đã ký)

 

                                                                                             NGƯT.TS. LÊ THỊ XUÂN LIÊN

 

 

 
Đang trực tuyến: 238
Tổng lượt truy cập: 7399699
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }