A A+
Tiểu sử tóm tắt ứng cử viên Lê Thị Hương ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
[ Ngày đăng: 20/05/2021 10:57:55, lượt xem: 531 ]

 

 
Đang trực tuyến: 51
Tổng lượt truy cập: 6984117
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }