A A+
Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường CĐSP Quảng Trị tính đến 16 giờ 00 ngày 04 tháng 08 năm 2015
[ Ngày đăng: 04/08/2015 15:56:20, lượt xem: 1086 ]

Tổng hợp danh sách thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường CĐSP Quảng Trị tính đến 16 giờ 00 ngày 04 tháng 08 năm 2015

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN SINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ  
         Ngày 04 tháng 08 năm 2015
                                     
STT Mã ngành Đợt Số báo danh Xếp hạng Tổ hợp xét Tổ hợp gốc Môn 1 Điểm môn 1 Môn 1 hệ số Môn 2 Điểm môn 2 Môn 2 hệ số Môn 3 Điểm môn 3 Môn 3 hệ số Điểm ưu tiên Điểm ưu tiên quy đổi Tổng điểm
1 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU010037 1 TVNK1 TVNK1 TO 5.75 1 VA 6.5 1 NK1 6.63 1 0.5 0 18.88
2 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU011344 2 TVNK1 TVNK1 TO 3.25 1 VA 5.25 1 NK1 7 1 1 0 15.5
3 C140201 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU021289 3 TVNK1 TVNK1 TO 1.5 1 VA 6.25 1 NK1 7.63 1 1 0 15.38
4 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU004872 1 TVSI TVA TO 5 1 VA 5.25 1 SI 4.5 1 1 0 14.75
5 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU005546 2 TVA TVA TO 1.5 1 VA 7 1 N1 4 1 1 0 12.5
6 C140202 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU010583 3 TVA TVA TO 4.5 1 VA 5 1 N1 2.75 1 0.5 0 12.25
7 C140219 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU021289 1 VDA VSD VA 6.25 1 DI 7.5 1 N1 2.5 1 1 0 16.25
8 C140231 Tuyển sinh Nguyện vọng 1 DHU005546 1 TVA TVA TO 1.5 1 VA 7 1 N1 4 1 1 0 12.5
                                     
                    Người tổng hợp
                                     
                                     
                                     
                                     
                    Nguyễn Phong

Xin vui lòng xem tệp đính kèm

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 234
Tổng lượt truy cập: 7399658
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }