A A+
Video: Sôi nổi các hoạt động đoàn trong Trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 28/03/2016 11:39:45, lượt xem: 440 ]

 

 
Đang trực tuyến: 126
Tổng lượt truy cập: 4248617
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }