A A+
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 – NQ/BCSĐ
[ Ngày đăng: 13/05/2010 1:40:19 SA, lượt xem: 2896 ]

Thực hiện thông báo số 109/TB-BGD&ĐT ngày 16/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thưc hiện nghị quyết 05 – NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng BGD&ĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010- 2012, Quyết định số 179/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết 05-NQ/BCSĐ của BGD&ĐT; căn cứ vào kế hoạch số 45/BGH ngày 29/3/2010 của BGH, căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường, BGH xây dựng chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, Nghị quyết của Ban cán sự Đảng BGD&ĐT, cụ thể hoá chương trình hành động của BGD&ĐT như sau.

I. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong toàn trường “Làm gì và làm thế nào để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học ở trường CĐSP Quảng Trị

1. Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị thảo luận theo hướng dẫn của BGD&ĐT với các nội dung:

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 5168412
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }