A A+
Danh sách Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Phục vụ Lễ kỷ niệm"15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012”
[ Ngày đăng: 10/04/2012 5:06:51 SA, lượt xem: 1632 ]

Danh sách Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Phục vụ Lễ kỷ niệm"15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012” kèm theo Quyết định số 56 /QĐ-CĐSP, ngày 28/3/2012 của Hiệu trưởng trường CĐSP Quảng Trị. Ban Tổ chức, Ban Điều hành, Phục vụ Lễ kỷ niệm "15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012” căn cứ vào Kế hoạch tổ chức kỷ niệm "15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012” để thực hiện nhiệm vụ.

A. BAN TỔ CHỨC:

 1. Bà Lê Thị Xuân Liên:       Hiệu trưởng                                      - Trưởng ban
 2. Ông Trương Hữu Đẳng:    Phó Hiệu trưởng                              -  Phó trưởng Ban
 3. Bà Lê Thị Hương:             Phó Hiệu trưởng                      - Uỷ viên
 4. Ông Nguyễn Văn Quốc:  Trưởng phòng TC-CT&CTSV         - Uỷ viên
 5. Ông Hồ Tùng Vĩnh:          Trưởng phòng HCTH             - Uỷ viên
 6. Bà Trần Thị Kim Hạnh:  Trưởng phòng KH-TC            - Uỷ viên
 7. Ông Phan Chí Thành:       Bí thư Đoàn trường                - Uỷ viên

B. BAN ĐIỀU HÀNH, PHỤC VỤ LỄ KỶ NIỆM:

I. Điều hành chương trình lễ:

 1. Bà Lê Thị Xuân Liên:       Hiệu trưởng                             - Trưởng Ban
 2. Ông Trương Hữu Đẳng:    Phó Hiệu trưởng                     -  Phó trưởng Ban
 3. Bà Lê Thị Hương:            Phó Hiệu trưởng                      -  Dẫn chương trình
 4. Ông Nguyễn Văn Quốc:  Trưởng phòng TC-CT&CTSV      - Uỷ viên

II. Đón tiếp đại biểu:

 1. Ông Trương Hữu Đẳng:   Phó Hiệu trưởng                         - Trưởng Ban
 2. Bà Lê Thị Hương:             Phó Hiệu trưởng                      - Phó trưởng Ban
 3. Ông Nguyễn Hữu Bút:     Trưởng khoa Tiểu học             - Uỷ viên   
 4. Ông Nguyễn Hữu Thiệp:  Trưởng khoa BDCBQL           - Uỷ viên
 5. Ông Lê Văn Ân:               Trưởng phòng NCKH             - Uỷ viên
 6. Ông Võ Đình Phương:      Phó Trưởng phòng Đào tạo     - Uỷ viên
 7. Bà Bùi Thị Cam:              Tổ trưởng tổ CT-GDTC-GDQP        - Uỷ viên
 8. Bà Dương Thị Mỹ Lệ:      P.Tổ trưởng tổ TL-AV            - Uỷ viên
 9. Bà Võ Thị Liên:               Giám đốc TT HTHT- Thư viện         - Uỷ viên
 10. Bà Lương Thị Tố Uyên:      Trưởng khoa Xã hội                - Uỷ viên
 11. Bà Nguyễn Thị Bình:          Phó Trưởng khoa Tiểu học      - Uỷ viên

III. Lễ tân, phát quà lưu niệm Lễ hội:

 1. Ông Hồ Tùng Vĩnh:                   Trưởng phòng HCTH              - Trưởng Ban
 2. Ông Trương Đình Hoàng: Phó trưởng phòng HCTH                  - Phó trưởng Ban
 3. Ông Phan Chí Thành:      Bí thư Đoàn trường                 - Phó trưởng Ban
 4. Bà Võ Thị Bích Thuỷ:      Phó Bí thư Đoàn trường          - Uỷ viên
 5. Bà Lê Thị Minh Huyền:   Phó Chủ tịch Hội SV               - Uỷ viên
 6. Bà Nguyễn Hồng Hà:       CV Phòng HCTH                    - Uỷ viên
 7. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga: Bí Thư Chi đoàn CBGV                - Uỷ viên
 8. Bà Bùi Thị Thu Hà:                   NV TT HTHT – Thư viện       - Uỷ viên
 9. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc: NV TT HTHT – Thư viện     - Uỷ viên
 10. Bà Nguyễn Thị Nguyên Ngọc: NV TT HTHT – Thư viện       - Uỷ viên
 11. Bà Nguyễn Thị Thu Chi:         GV Khoa Xã hội                     - Uỷ viên
 12. Bà Trịnh Ngọc Tường Vy:       CV TT NCVHTV SMK          - Uỷ viên
 13. Bà Nguyễn Thị Thanh Phúc: NV Phòng HCTH            - Uỷ viên
 14. Bà Lê Thị Hiền Hoà:      NV Khoa BDCBQL-GV                   - Uỷ viên
 15. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang: GV Tổ CT-TCQPAN                - Uỷ viên
 16. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương: GV Khoa CNTT              - Uỷ viên
 17. Bà Nguyễn Thị Trường Thi: GV Phòng Đào tạo           - Uỷ viên
 18. Bà Phan Thị Hồng Hạnh:        NV Phòng Đào tạo                           - Uỷ viên
 19. Bà Hồ Thị Ngọc Anh:    SV Lớp CĐGD Mầm non K15         - Uỷ viên   
 20. Bà Trần Thị Hoài Duyên:        SV Lớp CĐSP Toán K15                 - Uỷ viên   
 21. Bà Lê Thị Giang:           SV Lớp CĐSP Âm nhạc K14  - Uỷ viên   
 22. Bà Lê Thị Hà:                          SV Lớp CĐGD Tiểu học K14B        - Uỷ viên   
 23. Bà Hoàng Thị Ngọc Huyền:SV Lớp TCGD Tiểu học K16A- Uỷ viên      
 24. Bà Lê Thị Kiều:             SV Lớp CĐSP Mỹ Thuật K14          - Uỷ viên
 25. Bà Lê Thị Ngọc Lan:      SV Lớp CĐ QTVP K16           - Uỷ viên   
 26. Bà Nguyễn Thị Xuân Lộc:       SV Lớp TCGD Tiểu học K16B         - Uỷ viên   
 27. Bà Nguyễn Thị Ly:                  SV Lớp CĐGD Tiểu học K16A        - Uỷ viên   
 28. Bà Lê Thị Trà My:                  SV Lớp CĐSP Sử Địa K15     - Uỷ viên   
 29. Bà Hồ Thị Phương Nhi: SV Lớp TCGD Tiểu học K16A        - Uỷ viên
 30. Bà Cao Thị Yến Nhi:     SV Lớp CĐSP Tiếng Anh K16         - Uỷ viên   
 31. Bà Đặng Thị Như:                   SV Lớp CĐSP Hoá K16                   - Uỷ viên
 32. Bà Nguyễn Thị Đăng Phương:SV Lớp CĐ Kế toán K16         - Uỷ viên   
 33. Bà Thái Ngọc Quỳnh Phương:SV Lớp CĐSP Tin học K14    - Uỷ viên   
 34. Bà Hồ Thị Son:              SV Lớp TCGD Mầm non K16B - Uỷ viên
 35. Bà Nguyễn Thị Thương:          SV Lớp CĐ Tiểu học K16B    - Uỷ viên   
 36. Bà Trần Thị Kim Thuý: SV Lớp CĐGD Mầm non K16         - Uỷ viên
 37. Bà Lê Thị Thu Thuỷ:     SV Lớp CĐSP Ngữ văn K141 - Uỷ viên   
 38. Bà Phan Thị Ngọc Trâm:        SV Lớp CĐ Kế toán K15                  - Uỷ viên  

IV. Văn nghệ:

 1. Ông Phan Văn Xung:       Trưởng khoa Nhạc - Hoạ                  - Trưởng Ban
 2. Ông Lê Đình Trí:              Trợ lí khoa Nhạc-Hoạ             - Uỷ viên
 3. Ông Nguyễn Văn Thẩm:  GV khoa Nhạc - Hoạ               - Uỷ viên
 4. Ông Nguyễn Văn Thương:         GV khoa Nhạc - Hoạ               - Uỷ viên

V.  Kỹ thuật công nghệ thông tin:

 1. Ông Cáp Xuân Tuấn:       Trưởng khoa CNTT                - Trưởng Ban
 2. Ông Nguyễn Trương Trưởng:Phó trưởng khoa CNTT     - Phó trưởng Ban
 3. Ông Nguyễn Anh Sơn:     Tổ trưởng tổ thiết bị CNTT     - Uỷ viên
 4. Ông Bùi Nguyễn Việt Tuyến:CB tổ thiết bị CNTT          - Uỷ viên

VI. Cơ sở vật chất, hội trường, loa máy, bảo vệ:

 1. Ông Hồ Tùng Vĩnh:        Trưởng phòng HCTH              - Trưởng Ban
 2. Bà Trần Thị Kim Hạnh:   Trưởng phòng KH – TC                   - Phó trưởng Ban
 3. Ông Trương Đình Hoàng: Phó trưởng phòng HCTH                 - Uỷ viên
 4. Ông Nguyễn Đức Bắc:      Tổ trưởng Tổ Bảo vệ               - Uỷ viên
 5. Bà Nguyễn Thị Lan Hương:Kế toán viên                         - Uỷ viên
 6. Ông Nguyễn Hoà Ninh:    CB Phòng HCTH                    - Uỷ viên
 7. Ông Nguyễn Minh Tuấn: CV Phòng HCTH                    - Uỷ viên

 
Đang trực tuyến: 135
Tổng lượt truy cập: 5168468
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }