A A+
Phân công lễ tân, phục vụ các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị
[ Ngày đăng: 10/04/2012 5:15:35 SA, lượt xem: 2260 ]

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-CĐSP ngày 28/3/2012 về việc tổ chức kỷ niệm 15 năm thành lập trường CĐSP Quảng Trị 1997 - 2012. Tiểu ban Lễ tân, phát quà lưu niệm phân công nhiệm vụ như sau:

I . Phân công chỉ đạo

 1. Ông Hồ Tùng Vĩnh – TP HCTH – Chỉ đạo chung
 2. Ông Trương Đình Hoàng – PTP HCTH Chỉ đạo bộ phận HCTH chuẩn bị nước uống, CSVC.
 3. Ông Phan Chí Thành – Bí thư đoàn trường - Chỉ đạo chi đoàn GVCB, HSSV thực hiện nội dung nhiệm vụ các nhóm đã phân công
 4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga – Bí thư chi đoàn GV-CB. Chỉ đạo nhóm chuyển hoa vào hội trường và chuyển lên sân khấu sau chương trình văn nghệ chào mừng.

II. Phân công các nhóm phục vụ các hoạt động lễ kỷ niệm

1.Gặp mặt các thế hệ (chiều ngày 12/4/2012)

- Tại phòng khách A 203

 1. Bà Trịnh Ngọc Tường Vy:    CV TT NCVHTV SMK          – Nhóm trưởng
 2. Bà Trần Thị Hoài Duyên:     SV Lớp CĐSP Toán K15                 - Uỷ viên   
 3. Bà Lê Thị Giang:                  SV Lớp CĐSP Âm nhạc K14  - Uỷ viên             

- Tại Nhà đa chức năng

 1. Bà Bùi Thị Thu Hà:             NV TT HTHT – Thư viện       – Nhóm trưởng
 2. Bà Lê Thị Hà:                      SV Lớp CĐGD Tiểu học K14B        - Uỷ viên
 3. Bà Hoàng Thị Ngọc Huyền:  SV Lớp TCGD Tiểu học K16A - Uỷ viên
 4. Bà Lê Thị Kiều:                            SV Lớp CĐSP Mỹ Thuật K14 - Uỷ viên
 5. Bà Lê Thị Ngọc Lan:           SV Lớp CĐ QTVP K16          - Uỷ viên   

2. Hội diễn văn nghệ (Tối 12/4/2012)

 1. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương: GV Khoa CNTT                    – Nhóm trưởng
 2. Bà Nguyễn Thị Nguyên Ngọc: NV TT HTHT – Thư viện    - Uỷ viên
 3. Bà Nguyễn Thị Ly:               SV Lớp CĐGD Tiểu học K16A        - Uỷ viên   
 4. Bà Lê Thị Trà My:               SV Lớp CĐSP Sử Địa K15     - Uỷ viên   
 5. Bà Hồ Thị Phương Nhi:        SV Lớp TCGD Tiểu học K16A        - Uỷ viên   
 6. Bà Nguyễn Thị Thương:       SV Lớp CĐ Tiểu học K16B    - Uỷ viên   
 7. Bà Phan Thị Ngọc Trâm:    SV Lớp CĐ Kế toán K15                  - Uỷ viên

3. Hội thảo khoa học (sáng 13/4/2012)

- Tại giảng đường

 1. Bà Nguyễn Hồng Hà             CV Phòng HCTH                              – Nhóm trưởng
 2. Bà Nguyễn Thị Thu Chi:      GV Khoa Xã hội                     - Uỷ viên
 3. Bà Lê Thị Hiền Hòa             Khoa BDCBQL                       - Uỷ viên
 4. Bà Nguyễn Thị Trường Thi:  GV Phòng Đào tạo                           - Uỷ viên
 5. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương: GV Khoa CNTT                    - Uỷ viên
 6. Bà Bùi Thị Thu Hà:              NV TT HTHT – Thư viện       - Uỷ viên
 7. Bà  Phan Thị Hồng Hạnh:    NV Phòng Đào tạo                           - Uỷ viên

4. Lễ kỷ niệm tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh( sáng 14/4)

- Lễ tân

 1. Bà Võ Thị Bích Thuỷ:         Phó Bí thư Đoàn trường                  – Nhóm trưởng
 2. Bà Bùi Thị Thu Hà:              NV TT HTHT – Thư viện       – Uỷ viên
 3. Bà Lê Thị Giang:                 SV Lớp CĐSP Âm nhạc K14  - Uỷ viên
 4. Bà Nguyễn Thị Ly:              SV Lớp CĐGD Tiểu học K16A        - Uỷ viên   
 5. Bà Lê Thị Trà My:              SV Lớp CĐSP Sử Địa K15     - Uỷ viên   
 6. Bà Đặng Thị Như:               SV Lớp CĐSP Hoá K16                   - Uỷ viên   

- Ghi chép quà, hoa các đơn vị chúc mừng ,phát quà, tài liệu.

+ Đại biểu Bộ, Vụ, khách nước ngoài, đại biểu cấp tỉnh, thành phố, huyện, thị xã, các Sở, Ban ngành…)

 1. Bà Nguyễn Hồng Hà:                    CV Phòng HCTH                              – Nhóm trưởng
 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Phúc: NV Phòng HCTH                          - Uỷ viên
 3. Bà Nguyễn Thị Thu Chi:     GV Khoa Xã hội                     - Uỷ viên
 4. Bà Nguyễn Thị Trường Thi:  GV Phòng Đào tạo                          - Uỷ viên
 5. Bà  Phan Thị Hồng Hạnh:   NV Phòng Đào tạo                           - Uỷ viên
 6. Bà  Hồ Thị Ngọc Anh:                  SV Lớp CĐGD Mầm non K15         - Uỷ viên
 7. Bà Hồ Thị Son:                             SV Lớp TCGD Mầm non K16B - Uỷ viên
 8. Bà Nguyễn Thị Thương:      SV Lớp CĐ Tiểu học K16B    - Uỷ viên  
 9. Bà Cao Thị Yến Nhi:           SV Lớp CĐSP Tiếng Anh K16         - Uỷ viên   

+ Đại biểu các trường ĐH, CĐ, cựu CBQL,GV,HSSV, Công ty, doanh nghiệp…

 1. Bà Lê Thị Minh Huyền:       Phó Chủ tịch Hội SV               – Nhóm trưởng
 2. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang: GV Tổ CT-TCQPAN            - Uỷ viên
 3. Bà Lê Thị Hiền Hòa:           Khoa BDCBQL                       - Uỷ viên            
 4. Bà Nguyễn Thị Lan Hương Phòng KHTC                          - Ủy viên
 5. Bà Trịnh Ngọc Tường Vy:    CV TT NCVHTV SMK          – Ủy viên
 6. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương: GV Khoa CNTT                    - Uỷ viên
 7. Bà Phan Thị Ngọc Trâm:    SV Lớp CĐ Kế toán K15                  - Uỷ viên  
 8. Bà Nguyễn Thị Đăng Phương: SV Lớp CĐ Kế toán K16     - Uỷ viên   
 9. Bà Thái Ngọc Quỳnh Phương: SV Lớp CĐSP Tin học K14         - Uỷ viên

- Chuyển hoa vào hội trường và chuyển về trường

 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga BT chi đoàn GVCB                 - Nhóm trưởng
 2. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc:   NV TT HTHT – Thư viện      - Ủy viên
 3. Ông Nguyễn Văn Thạch       NV TT HTHT – Thư viện       - Ủy viên
 4. Bà Trần Thị Kim Thuý:      SV Lớp CĐGD Mầm non K16         - Uỷ viên
 5. Bà Lê Thị Thu Thuỷ:           SV Lớp CĐSP Ngữ văn K14   - Uỷ viên   
 6. Bà Cao Thị Yến Nhi:          SV Lớp CĐSP Tiếng Anh K16          - Uỷ viên   
 7. Bà Nguyễn Thị Xuân Lộc:    SV Lớp TCGD Tiểu học K16B         - Uỷ viên
 8. Ông Trương Đình Lộc:         CĐSP Tin K14                        - Uỷ viên
 9. Ông Trương Quốc Bổn:        CĐTH ứng dụng K14              - Uỷ viên   
 10. Ông Trần  Quang Vũ:         Lớp TCGD Tiểu học K15A    -Ủy viên
 11. Ông Nguyễn Khắc Hoài:    CĐSP Toán K14                     - Uỷ viên
 12. Ông Nguyễn Phước Vĩnh:    CĐSP Sử- Địa K15                - Uỷ viên
 13. Ông Lê Hữu Lực:               CĐSP văn K14                        - Uỷ viên

IV. Tổ chức thực hiện

 • Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, tổ, trung tâm quán triệt nội dung nhiệm vụ đến các cá nhân liên quan
 • Các nhóm trưởng chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, hướng dẫn cụ thể, chi tiết công việc cho từng cá nhân mình phụ trách và có mặt trước 30 phút để chuẩn bị CVSC, nước uống…
 • Phòng HCTH chuẩn bị CSVC, nước uống, thuê xe chở hoa về trường..
 • Khi thực hiện nhiệm vụ phải mang trang phục áo dài, bảng tên
 • Sau buổi lễ đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga chỉ đạo nhóm phục vụ chuyển hoa lên xe ô tô về để tại sãnh nhà A và TTHTHT-TV.

 
Đang trực tuyến: 115
Tổng lượt truy cập: 5168328
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }