A A+
Phòng Tổ chức – Chính trị và Công tác Sinh viên
[ Ngày đăng: 01/01/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 8371 ]

Phòng Tổ chức – Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên là một phòng chức năng trong hệ thống các Phòng, Khoa, Trung tâm, Tổ trực thuộc của Nhà trường.

  
 Hiện Phòng có 06 cán bộ - giảng viên, chuyên viên. Trong đó 04 Đảng viên, 06 Công đoàn viên (03 nữ)).

          Trong những năm qua, cùng với các đơn vị, Phòng Tổ chức – Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên đã đóng góp một phần không nhỏ vào sư phát triển chung của nhà trường. Những hoạt động nổi bật là:

 Công tác quản lý – xây dựng đội ngũ được phòng chú trọng. Phòng Tổ chức – Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên đã tham mưu cho Ban giám hiệu về sắp xếp, quy hoạch đội ngũ, bố trí phân công lao động, tạo điều kiện cho CB – GV đi học tập nâng cao trình độ. Hoàn thành Kế hoạch công tác tuyển dụng viên chức và Hợp đồng lao động hàng năm.

           Tổ chức sắp xếp lại bộ máy theo hướng nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý. Điều chỉnh bố trí nhân sự cho các đơn vị để có sự đồng bộ và đồng đều về chất lượng công tác.

Là đơn vị trực tiếp giúp Ban giám hiệu và hội đồng nhà trường biên soạn, ban hành các văn bản quy chế, quy định, hướng dẫn để duy trì thường xuyên các hoạt động của nhà trường. Xây dựng các đề án xây dựng trường, đề án nguồn nhân lực, đề án vị trí việc làm;  Bổ sung điều chỉnh Đề án quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn 2020….

          Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho CBVC và HSSV: Nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên vượt khung ; chế độ nghỉ hưu; giải quyết chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

      Tổ chúc triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức tác phong; Phổ biến và triển khai thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đến tận CBVC và HSSV.

       Chủ đông làm tốt công tác HSSV, Tổ chức gặp mặt đối thoại HSSV để nắm bắt thông tin, biểu dương thành tích HSSV và uốn nắm kịp thwoif những sai phạm của HSSV .Tổ chức giáo dục HSSV qua “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” vào đầu mỗi năm học với những nội dung thiết thực, bổ ích về quy chế, nhiệm vụ của HSSV, giáo dục Pháp luật cho HSSV. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng , khuyến học cho HSSV nghèo vượt khó.

     Đặc biệt, Phòng là đầu mối phối hợp với Đoàn – Hội sinh viên tổ chức và thực hiện các hoạt động chính trị xã hội cho HSSV theo chủ đề, chủ điểm, các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Thường xuyên tuyên truyền cảnh giác phòng chống “ Diễn biến hoà bình”, đặc biệt là “tự diễn biến” trong nội bộ CBVC-LĐ và HSSV. Phát động và kí cam kết thực hiện các cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bênh thành tích trong giáo dục”. Các hoạt động nhân các ngày lễ lớn do tỉnh và các ban ngành tổ chức như “Lễ hội nhịp cầu xuyên Á”, “Đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện”, “Đại hội Thể dục thể thao TP Đông Hà”, “Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị…

          Phòng Tổ chức – Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên còn là cầu nối quan trọng giữa nhà trường với phụ huynh, nhà trường với các tổ chức khác trong xã hội. Thông qua Phòng Tổ chức – Chính trị và Công tác Học sinh – Sinh viên, nhiều HSSV được đề nghị xét nhận học bổng  Khuyến học từ Họi Khuyến học tỉnh Quảng Trị, học bổng Vallet từ tổ chức “Gặp gỡ Việt Nam” của Pháp, các học bổng “Sao tháng Giêng”, học bổng “Tiếp sức đến trường”… Đáng chú ý là sự phối hợp với Công an Tỉnh, Công an Thành phố và Công an phường 3, khu phố 5, phường 3 trong việc bảo vệ chính trị nội bộ, giúp nhà trường ổn địn, giữ gìn trật tự an ninh giúp HSSV an tâm học tập.

 

      Những thành tích nổi bật được khen thưởng:

          Được nhà trường; Ủy ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc từ 2010 đến 2014

          Ban Công tác HSSV được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý sinh viên được Công an Tỉnh 2 lần tặng giấy khen.

 

 
Đang trực tuyến: 99
Tổng lượt truy cập: 7452759
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }