A A+
KIỂM PHIẾU TÍN NHIỆM DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ
[ Ngày đăng: 02/12/2016 17:05:18, lượt xem: 973 ]

Vào lúc 10h00 ngày 2/12/2016, tại Giảng đường B – Trường CĐSP Quảng Trị CBVC trong nhà trường đã bỏ phiếu thăm dò để giới thiệu xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú đối với Đ/c Trương Hữu Đẳng, Phó Hiệu trưởng.

 

 KẾT QUẢ

KIỂM PHIẾU TÍN NHIỆM DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ

ĐỐI VỚI Đ/C TRƯƠNG HỮU ĐẲNG: P. HIỆU TRƯỞNG - TRƯỜNG CĐSP QUẢNG TRỊ

                   Số phiếu phát ra:           121 phiếu

                   Số phiếu thu về:             121 phiếu

                   Số phiếu hợp lệ:             120 phiếu

                 Số phiếu không hợp lệ:  01 phiếu

          Kết quả kiểm phiếu tín nhiệm như sau:

                   Số phiếu đồng ý:            112            Chiếm tỷ lệ:  92,5%

                   Số phiếu không đồng ý:  08             Chiếm tỷ lệ:   6,6 %

 (Trích biên bản ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban kiểm phiếu bầu danh hiệu NGUT)

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 143
Tổng lượt truy cập: 7124415
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }