A A+
Lịch công tác tuần 21/2009
[ Ngày đăng: 19/05/2009 5:00:00 CH, lượt xem: 2810 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 18/05/2009
 • 08.00: Hội ý BGH
 • Đại học âm nhạc Huế bắt đầu học (theo k/h)
 • 14.00: Trực báo CBQL.
  Tại A203
 • 14.00: Khoa CNTT ngoại khoá về kỹ thuật máy tính
  Tại. Giảng đường
Thứ Ba 19/05/2009
 • 07.30: Thông qua đề án phát triển nhà trường.
  Tại A 203
  TP. BGH, trưởng và thư ký các tiểu ban, lãnh đạo phòng HCQT, tài vụ, TCCT - CTSV
 • 19.00: Kỷ niệm 119 năm ngày sinh nhật Bác.
  Tại nhà Đa chức năng.
  TP. Toàn thể CBGV, HSSV
Thứ Tư 20/05/2009
 • Đại học Vinh bắt đầu học (theo k/h)
 • 07.30: Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ.
  Tại A 203
  TP. BGH, trưởng , phó các đơn vị
Thứ Năm 21/05/2009
 • 07.30: Làm việc với UBND Thị xã Đông Hà về xây dựng và phát triển nhà trường.
  Tại UBND Thị xã
  TP. Đại diện BGH, Phòng HCQT, Tài vụ
Thứ Sáu 22/05/2009
 • 14.00: Tập huấn thanh tra THPT. Tại giảng đường.
  TP. BGH, phòng đào tạo và các đ/c giảng viên (theo quyết định)
Thứ Bảy 23/05/2009
 • 14.00: Gặp mặt giảng viên tham gia giảng dạy các lớp CĐTH, MN liên thông và tại chức trong hè.
  Tại A 203
  TP. BGH, đại diện phòng HCQT, Đ tạo, Tài vụ và các giảng viên
Chủ nhật 24/05/2009

 
Đang trực tuyến: 97
Tổng lượt truy cập: 7452761
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }