A A+
Lịch công tác tuần 39/2009
[ Ngày đăng: 20/09/2009 5:00:00 CH, lượt xem: 2635 ]

Ngày Sáng Chiều Tối
Thứ Hai 21/09/2009
 • 09.00: Hạn cuối các đơn vị nộp chương trình đào tạo theo HCTC cho BGH
 • 14.00: Họp bàn công tác khia giảng, hội nghị CBVC.
  Tại A 203
  TP. BGH, trưởng các đơn vị, đoàn thể
 • 16.00: BGH làm việc với đại diện lãnh đạo các khoa về chương trình đạo tạo theo HCTC.
  Tại A 202
 • 16.00: Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm (H1N1) làm việc với các cộng tác viên ở các đơn vị, các lớp ( theo danh sách).
  Tại A 203
Thứ Ba 22/09/2009
 • 07.30: Đoàn công tác Y tế kiểm tra hoạt động phòng chống dịch cúm gia cầm (H1N1)
  Tại A 203
  TP. Đại diện BGH, phòng TCCT, HCQT, Y tế, đoàn TN
Thứ Tư 23/09/2009
 • 14.00: Đón đoàn trường CĐSP Savanakhet - Lào.
  Tại A203
  TP. BGH, Đối ngoại, HCQT
 • 19.00: Giao lưu văn nghệ với VNPT Quảng Trị.
  Tại sãnh nhà F
  TP. Mời BGH, trưởng các phòng, khoa, tổ, CBGV và HSSV
Thứ Năm 24/09/2009
 • 08.00: Làm việc vơí trường CĐSP Savanakhet – Lào.
  Tại A 203
  TP. BGH, Trưởng các phòng chức năng
Thứ Sáu 25/09/2009
 • 07.30: Đón sinh viên nhập học đợt 2.
  Tại giảng đường
  TP. Các đơn vị có liên quan, Giáo viên chủ nhiệm lớp
Thứ Bảy 26/09/2009
 • Khám sức khoẻ cho sinh viên năm nhất. (giáo viên chủ nhiệm quán triệt và nhắc nhỡ.
  Tại Nhà đa chức năng
  TP. Toàn thể sinh viên năm nhất chưa khám sức khoẻ
Chủ nhật 27/09/2009
 • 07.00: Tập huấn công tác Đoàn - Hội.
  Tại Giảng đường

 
Đang trực tuyến: 113
Tổng lượt truy cập: 7452817
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }