A A+
Thông báo tuyển sinh du học tại các trường ĐH Thái Lan năm học 2017-2018.
[ Ngày đăng: 31/07/2017 14:41:29, lượt xem: 1310 ]

 

 Xem thông tin các trường tuyển sinh du học Thái Lan và Hồ sơ du học tại địa chỉ:

http://www.qtttc.edu.vn/tuyensinh/cate/tuyen-sinh-du-hoc-thai-lan-07082017100217.aspx

Đính kèm:
 
Đang trực tuyến: 427
Tổng lượt truy cập: 6837149
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }