A A+
Trường CĐSP Quảng Trị tuyển sinh du học Thái Lan năm 2007
[ Ngày đăng: 09/08/2007 9:07:59 SA, lượt xem: 3977 ]

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh du học Thái Lan năm học 2007-2008, Trường CĐSP Quảng Trị sẽ tổ chức tuyển và đưa học sinh sang học tại các trường đại học Thái Lan.


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:......../TB-CĐSP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đông Hà, ngày 01 tháng 8 năm 2007

THÔNG BÁO

(V/v: Tuyển sinh du học Thái Lan năm học 2007-2008)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Trị tại Thông báo số 77/TB-UBND ngày 13/9/2006 và Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 20/9/2006 về việc giao Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Quảng Trị tuyển sinh du học tại các trường đại học Thái Lan;

Căn cứ thoả thuận về tuyển sinh năm học 2007-2008 giữa Trường CĐSP Quảng Trị và 07 trường đại học Thái Lan;

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh du học Thái Lan năm học 2007-2008, Trường CĐSP Quảng Trị sẽ tổ chức tuyển và đưa học sinh sang học tại các trường đại học Thái Lan. Cụ thể như sau:

 • Trình độ đào tạo: Cử nhân.
 • Ngành đào tạo: Gồm nhiều ngành khác nhau.
 • Thời gian đào tạo: 04 đến 05 năm, không kể 01 năm học tiếng Thái.
 • Chỉ tiêu tuyển: 120. Trong đó:
  • 50 chỉ tiêu học bổng, gồm: 10 suất học bổng miễn học phí chuyên ngành, học phí học tiếng Thái và chỗ ở; 10 suất học bổng miễn học phí chuyên ngành và học phí học tiếng Thái; 30 suất học bổng miễn học phí chuyên ngành.
  • 70 chỉ tiêu tự túc.
 • Kinh phí: Ngoài các loại hình học bổng trên, thí sinh trúng tuyển phải tự túc kinh phí đào tạo và các chi phí khác liên quan.
 • Đối tượng: Học sinh tốt nghiệp THPT, học sinh/sinh viên đang theo học tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học, học sinh trúng tuyển vào các trường CĐ, ĐH năm học 2007-2008 và những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước hoặc tư nhân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.
 • Hình thức tuyển: Xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh du học Thái Lan của Trường CĐSP Quảng Trị.
 • Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên kết quả học tập, rèn luyện của lớp cuối cấp trung học phổ thông và các chế độ ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ loại trung bình trở lên, hạnh kiểm năm học cuối bậc THPT được xếp từ loại khá trở lên.
 • Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Mỗi thí sinh nộp 03 bộ hồ sơ gồm:
  • Đơn xin xét tuyển;
  • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (giấy chứng nhận tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm xét tuyển);
  • Bản sao công chứng học bạ THPT;
  • Bản sao công chứng giấy khai sinh;
  • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý (không quá 06 tháng);
  • Giấy chứng nhận sức khoẻ (không quá 06 tháng);
  • Giấy chứng nhận ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu có);
  • Chứng nhận của công an địa phương về việc chấp hành pháp luật của đối tượng dự tuyển;
  • Bản dịch có công chứng hồ sơ bằng tiếng Anh nếu cơ sở đào tạo yêu cầu;
  • 10 ảnh 4x6 cm (chụp không quá 06 tháng, không đeo kính, nền ảnh màu trắng);
  • 02 bì thư có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc;
  • Bản cam kết của gia đình về việc đảm bảo tài chính cho học sinh theo học và phối hợp quản lý, giáo dục con em trong quá trình đào tạo.
  • Công văn của thủ trưởng cho phép đi học (đối với học sinh/sinh viên đang theo học tại các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học và những người đang làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước hoặc tư nhân).
 • Thời hạn nhận hồ sơ: Từ 1/8/2007 đến 18/8/5007
 • Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng
 • Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Đối ngoại, Trường CĐSP Quảng Trị

Để biết thêm chi tiết, xin xem thông tin tại Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học và Đối ngoại hoặc trên website: www.qtttc.edu.vn của Trường CĐSP Quảng Trị.

  HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
Lê Thị Xuân Liên

 
Đang trực tuyến: 160
Tổng lượt truy cập: 5198970
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }