A A+
Hình ảnh chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020
[ Ngày đăng: 01/09/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 4501 ]

   

   

 

 

 
Đang trực tuyến: 43
Tổng lượt truy cập: 6966698
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }