A A+
Qui chế quản lí học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú
[ Ngày đăng: 21/12/2009 1:37:06 SA, lượt xem: 3503 ]

Qui chế quản lí học sinh, sinh viên nội trú Ban hành theo Quyết định số 2137/GDĐT ngày 28/6/1997 và đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 41/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Qui chế quản lí học sinh, sinh viên ngoại trú Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Đang trực tuyến: 127
Tổng lượt truy cập: 5168416
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }