A A+
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2015 - 2020
[ Ngày đăng: 07/03/2005 12:00:00 SA, lượt xem: 3576 ]

DIỄN RA TỪ NGÀY 28 ĐẾN 29 THÁNG 5 NĂM 2015

 ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ LẦN THỨ XVII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

DIỄN RA TỪ NGÀY 28 ĐẾN 29 THÁNG 5 NĂM 2015

 
Đang trực tuyến: 71
Tổng lượt truy cập: 5168275
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }