A A+
Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành theo số 14/2009/TT-BGDĐT
[ Ngày đăng: 18/12/2009 8:29:11 SA, lượt xem: 7221 ]

Điều lệ Trường Cao đẳng ban hành theo số 14/2009/TT-BGDĐT, ngày 28/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Đang trực tuyến: 96
Tổng lượt truy cập: 5168304
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }