A A+
Hội thảo "Đổi mới PPDH các môn khoa học tự nhiên"
[ Ngày đăng: 15/01/2007 3:21:22 CH, lượt xem: 5692 ]

 1. Mục đích

  Nhằm góp phần nâng cao năng lực dạy - học và chia sẻ nhận thức, trao đổi kinh nghiệm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) các môn khoa học tự nhiên (KHTN) (Toán, Lý, Hoá, Sinh) ở trường cao đẳng.

  1. Mục đích

   Nhằm góp phần nâng cao năng lực dạy - học và chia sẻ nhận thức, trao đổi kinh nghiệm thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ( PPDH) các môn khoa học tự nhiên (KHTN) (Toán, Lý, Hoá, Sinh) ở trường cao đẳng.

  2. Khái quát về nội dung
   • Nhận thức về đổi mới PPDH nói chung và đổi mới PPDH các môn KHTN nói riêng.
   • Tình hình thực hiện đổi mới PPDH các môn KHTN ở các khoa, trường (cao đẳng).
   • Các giải pháp đổi mới PPDH các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh tại các trường cao đẳng hiện nay và sự vận dụng vào thực tiễn giảng dạy đổi mới các bộ môn KHTN.
   • Đổi mới phương pháp đánh giá các bộ môn KHTN ( hình thức, nội dung, phương pháp).
   • Hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu đối với các bộ môn KHTN.
  3. Thành phần tham dự

   Trường CĐSP Quảng Trị, Trường CĐSP Savannakhet ( CHDCND Lào), các trường cao đẳng, đại học trong nước và khách mời.

  4. Thời gian và địa điểm hội thảo

   02 Ngày, từ 20 đến 21/01/2007, tại Trường CĐSP Quảng Trị.

  5. Chương trình hội thảo

  Ngày 19/01/2007

  14.00 -17.00   Đón tiếp và sắp xếp nơi nghỉ cho đại biểu.

  Ngày 20/01/2007

  7.30 – 8.00   Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu hội thảo.
  8.00 – 8.30   Khai mạc hội thảo và báo cáo đề dẫn.
  8.30 – 9.30   Báo cáo viên trình bày tham luận (môn Toán).
  9.30 – 9.45   Giải lao.
  9.45 – 10.45   Báo cáo viên trình bày tham luận (môn Vật Lý)
  10.45 – 11.30   Thảo Luận.
  11.30   Nghỉ trưa.
  14.00 – 15.00   Báo cáo viên trình bày tham luận (môn Hoá học).
  15.00 – 16.00   Báo cáo viên trình bày tham luận (môn Sinh học).
  16.00 – 16.15   Giải lao.
  16.15 – 17.00   Thảo luận
  17.00 -17.15   Tổng kết hội thảo
  17.30   Mời cơm thân mật

  Ngày 21/01/2007
   

  7.00 – 17.00   Đi tìm hiểu thực tế
  Danh mục báo cáo tại hội thảo
  TT Tác giả Tên đề tài
  1 Lê Thị Hương Đổi mới PPDH trong dạy học Toán ở trường CĐSP Quảng Trị
  Innovation in methods of teaching Mathematics At Quang Tri Teacher Training College
  2 Lê Thị Xuân Liên Phát huy tính tích cực của HS - SV trong dạy học Toán ở trường CĐSP
  Promoting students’ activeness in teaching Mathematics in Teacher Training Colleges
  3 Hồ Xuân Thắng Sử dụng phần mềm Geometer's SketchPad nhằm hướng dẫn cho SV ngành Toán CĐSP sử dụng trong dạy học Hình học ở THCS.
  Utilising Geometer’s Sketchpad software to instruct pedagogical college students of Mathematics how to apply it to teaching Geometry in junior secondary schools
  4 Nguyễn Trọng Hoà Vận dụng các dạng thức dạy học nêu và giải quyết vấn đề trong việc hướng dẫn SV tự học tự nghiên cứu ở các HP thuộc bộ môn Toán CĐSP.
  Applying problem-based teaching-learning Approaches to guiding students’ self–learning in topics of Mathematics in Teacher Training Colleges
  5 Nguyễn Văn Kiếm Sử dụng phần mềm Maple vào hướng dẫn SV tự học HP Phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến.
  Using Maple software guiding students to self-studying differential and integral calculus of multi-variable functions
  6 Nguyễn Hữu Bút Bồi dưỡng năng lực tự học tự nghiên cứu trong quá trình dạy học môn Toán đối với SV hệ CĐSP Tiểu học
  Improving self-study ability of pedagogical college students of Primary Education in the process of teaching Mathematics
  7 Phan Thuý Lâm Một số vấn đề trong việc hướng dẫn SV tự học tự nghiên cứu ở trường CĐSP hiện nay.
  Some matters on instructing pedagogic college students to self-study in the current period
  8 Nguyễn Thiết Phát huy tính tích cực của SV trong dạy học học phần Đại số tuyến tính theo chương trình CĐSP mới.
  Developing the student’ activeness in teaching and learning Linear Algebra credit according to the new curriculum for teachers’ training colleges
  9 Trần Thế Anh & Nguyễn Hoa Lưu Tập làm đề thi TNKQ một hoạt động nghiệp vụ bổ ích cho SV các trường sư phạm
  Practising doing multiple choice exercises - A useful professional work for pedagogical students
  10 Trương Hữu Đẳng Bồi dưỡng rèn luyện năng lực tự học cho sinh viên trường CĐSP
  Fostering and training pedagogic college students’ capability of self-studying
  11 Cáp Kim Hoàng Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên trong việc học môn Vật lý ở trường CĐSP Enhancing the students’ self-learning capacity in studying Physics at the teacher training college
  12 Huỳnh Trọng Dương Bài tập TN Vật lý và việc phát huy tính tích cực nhận thức của HS THCS
  Physics experimental exercises in promoting junior secondary school students’ cognitive activeness
  13 Nguyễn Thị Thanh Tâm Sử dụng phần mềm Vật lý - một biện pháp  nâng cao hiệu quả  dạy học môn Vật lý
  Using Physics Softwares – a solution to improving effectiveness of teaching Physics
  14 Võ Tiến Dũng Tổ chức hoạt động nhóm , PP đóng vai trong giảng dạy hoá học
  Group work and role - play approaches in teaching Chemistry
  15 Hoàng Thị Lệ Hằng Phương pháp thuyết trình GQVĐ và PP Xemina trong dạy học Hoá học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ở trường CĐSP Quảng Trị
  Problem-based lecturing and seminar methods in teaching Chemistry for improving training quality at Quang Tri Teacher Training College
  16 Phan Thị Loan Sử dụng phương pháp thuyết trình và phương pháp tổ chức xemina trong đổi mới phương pháp dạy học Sinh học ở trường CĐSP
  Using the methods of lecturing and organizing seminar in teaching method innovation at teacher training colleges
  17 Vũ Đình Luận Xây dựng và sử dụng câu hỏi TNKQ trong dạy học Sinh học.
  Designing and using multiple-choice questions in teaching Biology
  18 Nông Kim Thuý Đổi mới PPGD Sinh học ở trường CĐSP theo hướng học và dạy phương pháp học cho SV
  Innovating methods of teaching Biology in pedagogic colleges in the orientation of learning to learn and teaching students how to learn
  19 Vũ Thị Hoàn Đổi mới trong việc ra đề thi và kiểm tra đánh giá.
  Innovation in setting examination papers and assessment
  20 Thongkene KHAMSOUKTHAVONG MOUNTAIN-CLIMBING LEARNING METHOD
  21 Somphon
  SICHANTHONGTHIP
  PHYSICS TEACHING RENOVATION AND EXPERIENCE AT SAVANNAKHET TTC

 
Đang trực tuyến: 115
Tổng lượt truy cập: 5320783
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }