A A+
Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học 2008
[ Ngày đăng: 24/04/2008 5:00:00 CH, lượt xem: 3821 ]

Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học 2008 trong Tài nguyên.

 
Đang trực tuyến: 146
Tổng lượt truy cập: 7392431
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }