A A+
Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 18/2009
[ Ngày đăng: 27/04/2009 3:42:30 SA, lượt xem: 3312 ]

Ngày, giờ thi

Môn thi

TG-HT
Thi

Lớp thi

Phòng
thi

7h30 Sáng thứ 2
(04/05/2009)

QLHCNN và QLGD

Viết
90 phút

CĐSP Toán K11

E201

E202

CĐSP Công nghệ K11

E203

E204

CĐSP Tin K11

E401

E402

CĐSP Âm nhạc K11

F301

F302

CĐSP Mỹ thuật K11

F303

F304

CĐSP Tiểu học K11

E102

E104

CĐSP Mầm non K12

E301

E302

Bảo tồn DTLS&BT

Viết

CĐ VNH K12

E304

E305

7h30 Sáng thứ 3
(05/05/2009)

PL Thực vật

Viết

CĐSP Sinh-hoá K12

E201

E202

Văn bản

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

Luật hành chính VN

Viết

CĐ QTVP K12

F301

F302

PPDH Âm nhạc

Viết

CĐSP Tiểu học K12

F303

F304

CNXH khoa học

Viết

CĐSP Tin K12

E401

E402

Thường thức mỹ thuật

Viết

CĐSP Âm nhạc K12

E203

E204

Mỹ học đại cương

Viết

CĐSP Mỹ thuật K12

E102

E104

7h30 Sáng thứ 4
(06/05/2009)

Đại số sơ cấp &THGT

Viết

CĐSP Toán K11

E201

E202

Cơ kỹ thuật 2

Viết

CĐSP Công nghệ K11

E203

E204

MT và con người

Viết

CĐSP Mầm non K12

E301

E302

Địa lý DL thế giới

Viết

CĐ VNH K11

E304

E305

Viết bài DLHDDL

Viết

CĐ VNH K12

F301

F302

7h30 Sáng thứ 5
(07/05/2009)

PT VTP hàm NB

Viết

CĐSP Toán K12

E201

E202

PPDH Hoá học 3

Viết

CĐSP Sinh-hoá K12

E203

E204

Các nước Á, Phi,
Mỹ La Tinh,…

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

Hệ QTCSDL(1)

Máy

CĐSP Tin K12

P.MÁY

P.MÁY

Tiếng Việt thực hành

Viết

CĐSP Mỹ thuật K12

E102

E104

7h30 Sáng thứ 6
(08/05/2009)

Kỹ thuật điện tử

Viết

CĐSP Công nghệ K11

E203

E204

Trí tuệ nhân tạo

Viết

CĐSP Tin K11

E401

E402

PP dàn dựng CT

Vấn đáp

CĐSP Âm nhạc K11

E201

E202

Pháp luật đại cương

Viết

CĐSP Tiểu học K11

E102

E104

PP Toán

Viết

CĐSP Mầm non K12

E301

E302

PPNC Địa lý du lịch

Viết

CĐ VNH K11

F301

F302

LS địa phương QT

Viết

CĐ VNH K12

F303

F304

7h30 Sáng thứ 7
(09/05/2009)

Vi sinh học

Viết

CĐSP Sinh-hoá K12

E201

E202

Văn học trung đại I

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

TT phục vụ lãnh đạo

Viết

CĐ QTVP K12

F301

F302

LL giáo dục

Viết

CĐSP Tiểu học K12

E102

E104

Hoà âm ƯD& PB

Viết

CĐSP Âm nhạc K12

E203

E204

 
Đang trực tuyến: 1459
Tổng lượt truy cập: 7403793
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }