A A+
Lịch thi học phần học kì 2, K13 (Điều chỉnh 16g30, 05/6/2009)
[ Ngày đăng: 01/06/2009 1:52:21 SA, lượt xem: 5102 ]

(Điều chỉnh 16g30, 05/6/2009)

Ngày, giờ thi Môn thi TG-HT
Thi
Lớp thi Phòng thi
14h00 chiều thứ 2
(01/06/2009)
Hành chính nhà nước Viết CĐSP Địa-DGCD K13 E201
E202
NM khoa học giao tiếp Viết CĐ TTTV K13 E203
E204
14h00 chiều thứ 3
(02/06/2009)
Lịch sử vật lý Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202
Tâm lý học LT&SP Vấn đáp CĐSP Tin K13 E203
E204
Tiếng Việt 2 Viết CĐSP Tiểu học K13 E301
E302
Hình thức và thể loại âm nhạc Viết CĐSP Âm nhạc K13 E305
NM Tin học Máy CĐSP Mỹ thuật K13 P.MÁY
14h00 chiều thứ 4
(03/06/2009)
GDH đại cương Vấn đáp CĐSP Địa-DGCD K13 E201
E202
Sưu tập, đăng ký tài liệu Viết CĐ TTTV K13 E203
E204
14h00 chiều thứ 5
(04/06/2009)
KT, ĐG kết quả vật lý Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202
Hệ điều hành Viết CĐSP Tin K13 E203
E204
Tâm lý học LT&SP Vấn đáp CĐSP Tiểu học K13 E301
E302
LT âm nhạc cơ bản 2 Viết CĐSP Âm nhạc K13 E305
Giải phẫu tạo hình Viết CĐSP Mỹ thuật K13 F301
14h00 chiều thứ 6
(05/06/2009)
Kinh tế học ĐC Viết CĐSP Địa-DGCD K13 E201
E202
Mô tả tài liệu Viết CĐ TTTV K13 E203
E204
14h00 chiều thứ 7
(06/06/2009)
Toán Cao cấp A1 Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202
Lập trình Máy CĐSP Tin K13 P.MÁY
P.MÁY
Tâm lý học LT&SP Vấn đáp CĐSP Âm nhạc K13 E203
E204
7h30 sáng thứ 2
(08/06/2009)
Anh văn Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202
CĐSP Tin K13 E401
E402
CĐSP Tiểu học K13 E102
E104
CĐSP Âm nhạc K13 E103
CĐSP Mỹ thuật K13 E204
CĐSP Địa-DGCD K13 E301
E302
CĐ TTTV K13 E304
E305
CĐ QTVP K13A F301
F302
CĐ QTVP K13B F303
F304
7h30sáng thứ 4
(10/06/2009)
Xác suất thống kê Viết CĐSP Tin K13 F303
F304
Năng lượng Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202
Tiếng Việt TH Vấn đáp CĐSP Tiểu học K13 E203
E204
NM Tin học Máy CĐSP Âm nhạc K13 P.MÁY
Tâm lý học LT&SP Vấn đáp CĐSP Mỹ thuật K13 E301
E302
Văn bản QLNN Viết CĐ QTVP K13A
Thông tin học ĐC Viết CĐ QTVP K13B
NM GDCD Viết CĐSP Địa-DGCD K13 E304
E305
NM xã hội học Viết CĐ TTTV K13 F301
F302
14h00 chiều thứ 7
(13/06/2009)
Cơ học 2 Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202
Tin học cơ sở (3+4) Máy CĐSP Tin K13 P.MÁY
P.MÁY
Lịch sử âm nhạc TG&VN Viết CĐSP Âm nhạc K13 E103
Tâm lý học LT&SP Vấn đáp CĐSP Địa-DGCD K13 E203
E204
Mô tả tài liệu Viết CĐ TTTV K13 E301
E302
Cơ sở VHVN Viết CĐ QTVP K13A E304
E305
Cơ sở VHVN Viết CĐ QTVP K13B F301
F302
14h00 chiều thứ 2
(15/06/2009)
Giáo dục quốc phòng Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202
CĐSP Tin K13 E401
E402
CĐSP Tiểu học K13 E102
E104
CĐSP Âm nhạc K13 E103
CĐSP Mỹ thuật K13 E204
CĐSP Địa-DGCD K13 E301
E302
CĐ TTTV K13 E304
E305
CĐ QTVP K13A F301
F302
CĐ QTVP K13B F303
F304
14h00 chiều thứ 4
(17/06/2009)
NM Toán cao cấp Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202
Mạng máy tính Viết CĐSP Tin K13 E203
E204
Những vấn đề chung GDH Vấn đáp CĐSP Tiểu học K13 F301
F302
F303
Pháp luật Viết CĐSP Âm nhạc K13 E103
CĐSP Mỹ thuật K13 E104
Địa lý tự nhiên ĐC3 Viết CĐSP Địa-DGCD K13 E301
E302
Logic học đại cương Viết CĐ TTTV K13
Tin học cơ sở Máy CĐ QTVP K13A
Tiếng việt TH Viết CĐ QTVP K13B
E305
7h30 sáng thứ 6
(19/06/2009)
Tâm lý học LT&SP Vấn đáp CĐSP Vật Lý K13 E203
E204
E205
Đại số tuyến tính Viết CĐSP Tin K13 E201
E202
Các tập hợp số Viết CĐSP Tiểu học K13 F301
F302
Nhà nước và pháp luật ĐC Viết CĐ QTVP K13A
Nhà nước và pháp luật ĐC Viết CĐ QTVP K13B
Toán cao cấp C1 Viết CĐSP Địa-DGCD K13 E301
E302
Tâm lý học ĐC Viết CĐ TTTV K13 E304
E305
14h00 chiều thứ 7
(20/06/2009)
Thiên văn Viết CĐSP Vật Lý K13 E201
E202

 
Đang trực tuyến: 1516
Tổng lượt truy cập: 7404204
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }