A A+
Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 19/2009
[ Ngày đăng: 29/04/2009 3:17:58 CH, lượt xem: 3132 ]

Ngày, giờ

Học phần thi

TG-HT
Thi

Lớp thi

Phòng
thi

7h30 Sáng thứ 2
(11/05/2009)

Lịch sử Đảng CSVN

Viết
90 phút

CĐSP Công nghệ K11

E203

E204

CĐSP Âm nhạc K11

E201

E202

CĐSP Âm nhạc K12

E301

E302

CĐSP Mỹ thuật K11

E102

E104

CĐSP Mỹ thuật K12

E401

E402

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

CĐ QTVP K12

F301

F302

CĐ VNH K12

F303

F304

7h30 Sáng thứ 3
(12/05/2009)

Đại số ĐC

CĐSP Toán K12

E201

E202

Hoá phân tích 1

CĐSP Sinh-hoá K12

E203

E204

LL dạy học

Viết

CĐSP Tiểu học K12

E102

E104

Tiếng Việt

Viết

CĐSP Tiểu học K11

E301

E302

Cơ sở dữ liệu

Viết

CĐSP Tin K12

E304

E305

Pháp luật

Viết

TC Mầm non K12A

F301

F302

TC Mầm non K12B

F303

F304

7h30 Sáng thứ 4
(13/05/2009)

ƯD các phép biến hình

CĐSP Toán K11

E201

E202

Món ăn Việt nam

CĐSP Công nghệ K11

E203

E204

Công nghệ phần mềm

Viết

CĐSP Tin K11

E102

E104

PP phát triển ngôn ngữ

Viết

CĐSP Mầm non K12

E301

E302

Công tác hải quan

Viết

CĐ VNH K11

F301

F302

CĐ VNH K12

F303

F304

7h30 Sáng thứ 5
(14/05/2009)

HĐDH ở THCS

Viết

CĐSP Toán K12

E201

E202

CĐSP Sinh-hoá K12

E203

E204

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

CĐSP Tin K12

E401

E402

CĐSP Âm nhạc K12

E301

E302

CĐSP Mỹ thuật K12

E102

E104

Văn học

Viết

CĐSP Tiểu học K12

F301

F302

Kiếm tra đánh giá

Viết

CĐSP Tiểu học K11

F303

F304

7h30 Sáng thứ 6
(15/05/2009)

Điện kỹ thuật 1

CĐSP Công nghệ K11

E203

E204

Xử lý ảnh

Viết

CĐSP Tin K11

E201

E202

Tin học

Máy

CĐSP Mầm non K12

P.MÁY

P.MÁY

Tiếng Thái du lịch

Viết

CĐ VNH K11

E301

E302

Lễ tân du lịch

CĐ VNH K12

E304

E305

ĐDTHDH Vật lý

Viết

TC TBTV K12

E102

E104

Bệnh học

Viết

TC Mầm non K12A

F301

F302

TC Mầm non K12B

F303

F304

7h30 Sáng thứ 7
(16/05/2009)

Tư tưởng HCM

Viết
90 phút

CĐSP Toán K12

E201

E202

CĐSP Toán K11

E203A

E203B

CĐSP Sinh-hoá K12

E301

E302

CĐSP Tiểu học K11

E102

E104

Các HTTC&NDDH LS

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

Nghiệp vụ thư ký VP

Viết

CĐ QTVP K12

F301

F302

TT mỹ thuật & PPDH MT

Viết

CĐSP Tiểu học K12

F303

F304

LT hướng đối tượng

Máy

CĐSP Tin K12

P.MÁY

P.MÁY

Âm nhạc cổ truyền

Viết

CĐSP Âm nhạc K12

E401

E402

Lịch sử mỹ thuật VN

Vấn đáp

CĐSP Mỹ thuật K12

E204

E205

 
Đang trực tuyến: 1443
Tổng lượt truy cập: 7404273
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }