A A+
Lịch thi học phần học kì 2, K11+K12, tuần 20/2009
[ Ngày đăng: 29/04/2009 3:26:35 CH, lượt xem: 3481 ]

Ngày, giờ thi

Học phần thi

TG-HT
Thi

Lớp thi

Phòng
thi

7h30 Sáng thứ 2
(18/05/2009)

Đổi mới PPDH toán

Viết

CĐSP Toán K11

E201

E202

PPDH Kinh tế GĐ

Viết

CĐSP Công nghệ K11

E203

E204

Toán tự chọn

Viết

CĐSP Tiểu học K11

E102

E104

TC hoạt động vui chơi

Viết

CĐSP Mầm non K12

E301

E302

Quy trình và PP HDDL

Viết

CĐ VNH K12

F301

F302

Tin học ứng dụng ở TH

Máy

TC TBTV K12

F303

F304

7h30 Sáng thứ 3
(19/05/2009)

Anh Văn

Viết

CĐSP Toán K12

E201

E202

CĐSP Sinh-hoá K12

E203

E204

CĐSP Mỹ thuật K12

E301

E302

CĐSP Âm nhạc K12

F301

F302

CĐSP Tiểu học K12

F303

F304

CĐSP Tin K12

E401

E402

Văn học trung đại II

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

7h30 Sáng thứ 4
(20/05/2009)

Thức ăn vật nuôi

CĐSP Công nghệ K11

E203

E204

Hoạt động ngoài giờ

Viết

CĐSP Tiểu học K11

E102

E104

Anh văn CN

Vấn đáp

CĐ VNH K12

E201

E202

Giao tiếp và HĐSP

Viết

CĐSP Mầm non K12

E301

E302

Tin học hóa hoạt động TV

Máy

TC TBTV K12

P.MÁY

P.MÁY

7h30 Sáng thứ 5
(21/05/2009)

Hình sơ cấp và THGT

Viết

CĐSP Toán K12

E201

E202

Sinh thái học và môi trường

Viết

CĐSP Sinh-hoá K12

E203

E204

PPDH ngữ văn

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

Lưu trử tài liệu nghe nhìn

Viết

CĐ QTVP K12

F301

F302

Nhạc cụ

TH

CĐSP Tiểu học K12

PTN

PTN

Mỹ học đại cương

Viết

CĐSP Âm nhạc K12

F303

F304

Mỹ thuật học

Vấn đáp

CĐSP Mỹ thuật K12

E301

E302

7h30 Sáng thứ 7
(23/05/2009)

Khảo cổ

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

Xác định GTTL& bổ sung TLLT

Viết

CĐ QTVP K12

F301

F302

Tâm lý du khách

Viết

CĐ VNH K12

F303

F304

Cơ sở văn hoá VN

Viết

CĐSP Mỹ thuật K12

E301

E302

7h30 Sáng thứ 2
(25/05/2009)

Kỹ thuật bảo quản lưu trử TL

Viết

CĐ QTVP K12

F301

F302

CĐ QTVP K13A

F303

F304

CĐ QTVP K13B

E302

E301

Tiếng Việt thực hành

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

7h30 Sáng thứ 4
(25/05/2009)

Thống kê và TC CCTCKH

Viết

CĐ QTVP K12

F301

F302

CĐ QTVP K13A

F303

F304

CĐ QTVP K13B

E302

E301

Hệ thống các PPDH lịch sử

Viết

CĐSP Văn-sử K12

E304

E305

7h30 Sáng thứ 6
(27/05/2009)

Phân loại TL theo PLTQG

Viết

CĐ QTVP K12

F301

F302

CĐ QTVP K13A

F303

F304

CĐ QTVP K13B

E304

E305

 
Đang trực tuyến: 1499
Tổng lượt truy cập: 7403869
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ
Top
script type="text/javascript"> $(function () { $("#ScrollTop").click(function () { $('html, body').animate({ scrollTop: $("#tophead").offset().top }, 1000); }); if (document.body.offsetWidth <= 1024) { $(".wrapper:not(.wrapper2)").css("overflow", "hidden"); } }); var font = 13; function ChangeFont(add) { font += add; $("#body *").css("font-size", font + "px"); }